Nghiên cứu

10:31 - 29/06/2018

NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH...

Kim cương thiên nhiên có màu lạ thường mang lại giá trị cao đặc biệt là những viên kim cương màu xanh lam. Có nhiều nguyên nhân tạo màu của kim cương...

Xem thêm