Nghiên cứu

13:44 - 17/02/2020

BAO THỂ TRONG KIM CƯƠNG CHO BIẾT ĐIỀU GÌ?

Bao thể trong kim cương có ý nghĩa rất lớn, dựa vào các bao thể này để đánh giá độ tinh khiết của viên kim cương, một trong những tiêu chuẩn để...

Xem thêm

10:31 - 29/06/2018

NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH...

Kim cương thiên nhiên có màu lạ thường mang lại giá trị cao đặc biệt là những viên kim cương màu xanh lam. Có nhiều nguyên nhân tạo màu của kim cương...

Xem thêm