Nghiên cứu

NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH LAM/ XÁM/ TÍM

NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH LAM/ XÁM/ TÍM

Kim cương thiên nhiên có màu lạ thường mang lại giá trị cao đặc biệt là những viên kim cương màu xanh lam. Có nhiều nguyên nhân tạo màu của kim cương thiên nhiên, nhưng nguyên nhân chính là do lượng Boron đo được đi kèm với lượng Nitơ cực thấp trong cấu trúc tinh thể kim cương.