Tin tức GIV

GIV được chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ (Bằng phương pháp huỳnh quang tia X)

GIV được chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ (Bằng phương pháp huỳnh quang tia X)

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 Viện Đá quý vàng và Trang sức Việt tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức , mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) tại quyết định số 1223/QĐ-TĐC

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 Viện Đá quý vàng và Trang sức Việt (GIV) tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức , mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) tại quyết định số 1223/QĐ-TĐC.

Viện Đá quý vàng và Trang sức Việt (GIV) xin thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước được biết, Viện luôn sẵn sàng phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước và các khách hàng khi có nhu cầu xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.