Tin tức GIV

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ

Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt xin thông báo lịch nghỉ hè của Viện đến quý khách hàng.

Thời gian nghỉ hè từ ngày 13/06 đến 16/06/2020.

Viện sẽ làm việc lại vào ngày 17/06/2020.

Vậy, Viện xin thông báo đến toàn thể quý khách hàng được biết.

Trân trọng thông báo!