Tin tức GIV

Thông báo nghỉ hè 2022

Thông báo nghỉ hè 2022

Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt xin thông báo lịch nghỉ hè của Viện đến quý khách hàng.

Thời gian nghỉ hè từ ngày 02/06 đến 06/06/2022.

Viện sẽ làm việc lại vào ngày 07/06/2022.

Vậy, Viện xin thông báo đến toàn thể quý khách hàng được biết.

Trân trọng thông báo!