Tin tức GIV

THÔNG BÁO : GIV THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG THƯ KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG

THÔNG BÁO : GIV THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG THƯ KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG

Viện Đá quý Vàng và Trang sức Việt (GIV) xin thông báo thay đổi mẫu giấy "Chứng thư kiểm định kim cương" từ ngày 27 tháng 10 năm 2021

Viện Đá quý Vàng và Trang sức Việt (GIV) xin thông báo thay đổi mẫu giấy "Chứng thư kiểm định kim cương" từ ngày 27 tháng 10 năm 2021