Nghiên cứu

15:28 - 18/02/2020

KIM CƯƠNG XANH LAM ĐẾN TỪ ĐÂU

Kim cương xanh lam có nguồn gốc “Siêu Sâu” liên quan đến đại dương cổ đại, một điều đầy bất ngờ.

Xem thêm

08:46 - 21/02/2020

KIM CƯƠNG LỚN VÀ HIẾM NẰM Ở PHẦN SÂU CỦA TRÁI ĐẤT

Kim cương thiên nhiên chứa các thông tin khoa học quan trọng để nghiên cứu chiều sâu Trái Đất

Xem thêm

13:44 - 17/02/2020

BAO THỂ TRONG KIM CƯƠNG CHO BIẾT ĐIỀU GÌ?

Bao thể trong kim cương có ý nghĩa rất lớn, dựa vào các bao thể này để đánh giá độ tinh khiết của viên kim cương, một trong những tiêu chuẩn để...

Xem thêm