Tin tức GIV

MẪU VỈ KIỂM ĐỊNH MỚI CỦA GIV

MẪU VỈ KIỂM ĐỊNH MỚI CỦA GIV

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và tăng tính bảo mật của sản phẩm, Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt đưa ra loại vỉ mới thay thế vỉ trước đây.

Ngày 4/5/2020 Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt chính thức cho ra mắt loại vỉ mới thay thế cho vỉ vẫn sử dụng trước đây. Về mặt hình thức và thông tin gần như vỉ cũ, chỉ thêm họa tiết Trống Đồng được in chìm ở mặt trước vỉ và mã QR ở mặt sau vỉ và ở chứng thư.

Mặt trước vỉ thay đổi so với vỉ ngày trước là có họa tiết Trống Đồng in chìm và không còn mã vạch ở mặt vỉ trước (Hình 1)

Hình 1: Mặt phía trước của vỉ GIV mới

Mặt sau của vỉ sẽ có thêm mã QR, mã vạch và mã số. Các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, website và e-mail cũng được thể hiện ở mặt này (Hình 2).

Hình 2: Mặt sau vỉ GIV mới

Trên chứng thư kiểm định mọi thông tin vẫn được thể hiện như chứng thư cũ, ở góc phải phía dưới có thêm phần mã QR.

Mã QR nhằm tăng tính bảo mật cho sản phẩm và giúp cho khách hàng thuận tiện cho việc tra cứu chứng thư.


Hình 3: Vỉ kiểm định GIV và mặt trong chứng thư kiểm định GIV (có mã QR ở phía dưới góc phải)

Hiện nay, tất cả các chứng thư GIV: chứng thư kim cương, chứng thư đá quý và chứng thư ngọc trai đã có phần mã QR (chứng thư kim loại chưng có mã QR)

Tất cả các vỉ kiểm định GIV đều có họa tiết Trống Đồng in chìm ở mặt trước và mã QR in ở mặt sau của vỉ.

Chú ý: 

- Để tránh các trường hợp làm nhái, làm giả vỉ kiểm định của Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt. Tất cả các chứng thư kiểm định, vỉ kiểm định của GIV kể từ ngày 4/5/2020 sẽ có mã QR (trên chứng thư và mặt sau vỉ kiểm định) và họa tiết Trống Đồng in chìm (ở mặt trước vỉ kiểm định). 

- Khách hàng có thể tra cứu chứng thư kiểm định bằng các nhập mã sốtrọng lượng như trước đây hoặc quét mã QR.

- Mã QR chưa áp dụng cho các sản phẩm kiểm định là kim loại.