Dịch vụ kiểm định

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHỨNG THƯ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHỨNG THƯ

Sau khi ra mắt vỉ mới với mã QR, hiện nay, khách hàng có thể tra cứu chứng thư bằng hai cách: Nhập mã sản phẩm, trọng lượng và quét mã QR.

Hiện nay, sau khi GIV ra mắt tính năng mới với mã QR trên chứng thư và mặt sau vỉ kiểm định, quý khách hàng có thể tra cứu chứng thư bằng hai cách sau đây:

Cách 1:

  • Đăng nhập website của GIV theo địa chỉ www.giv.vn hoặc www.giv.com.vn
  • Trong mục Tìm Kiếm Chứng Thư chọn Chủng loại, nhập Mã số kiểm địnhTrọng lượng. Sau đó chọn Tìm Kiếm. (Hình 1)
  • Một cửa sổ sẽ hiện ra hiển thị chứng thư cần tìm kiếm. (Hình 3)

Hình 1: Cửa sổ tìm kiếm chứng thư của website GIV

Cách 2: 

  • Sử dụng ứng dụng quét mã QR
  • Mã QR của GIV được in ở góc phải bên dưới chứng thư kiểm định và phía mặt sau của vỉ kiểm định.(Hình 2)

Hình 2: Mã QR được in ở phần dưới bên trái chứng thư kiểm định

và mặt phía sau của vỉ kiểm định GIV

  • Mỗi một loại ứng dụng sẽ cho quý khách lựa chọn tiếp tục khác nhau. Sau khi lựa chọn tiếp tục sẽ dẫn trực tiếp đến website của GIV có hiển thị hình ảnh của chứng thư cầm tìm kiếm.(Hình 3)

Hình 3: Cửa sổ hiện thị hình ảnh chứng thư kiểm định GIV