Thiết bị kiểm định

Cân tỷ trọng

Cân tỷ trọng

Cân tỷ trọng là một trong những phương pháp cần thiết, quan trọng để xác định loại đá, khoáng vật.

Trong lĩnh vực nghiên cứu đá quý, bên cạnh các tiêu chí về màu sắc, độ cứng, chiết suất, bao thể đặc trưng, hình dạng tinh thể, độ dẫn nhiệt… tỷ trọng của khoáng vật cũng lại một đại lượng vô cùng quan trọng để xác định chính xác đó là loại đá quý nào.

Đối với một số mẫu đã được chế tác, không còn nguyên hình dạng tinh thể, hoặc không thấu quang, ko thể nhìn được dưới kính hiển vi ngọc học, hoặc đối với những mẫu đá tổng hợp đa dạng về màu sắc, phương pháp cân tỷ trọng sẽ giúp các chuyên gia kiểm định xác định loại đá đó mà không cần phá mẫu.

Dựa theo nguyên lý Archimet, xác định tỷ trọng đá quý thật dễ dàng. Một viên đá quý đặt trên bàn cân tiểu ly sẽ biết được trọng lượng, ví dụ nó nặng 3,5 gram. Nếu bàn cân đó được thiết kế gắn với một cái rổ con treo trong cốc nước tinh khiết có tỷ trọng bằng 1, ta lại gắp viên đá quý bỏ vào rổ con và cân trong nước.