1. Viện Đá Quý-Vàng và Trang Sức Việt

  image
 2. RuBy

  image
 3. SaPhia

  image
 4. Thạch Anh

  image
 5. Cẩm Thạch MYANMA

  image
 6. Đá Màu

  image
 7. Ngọc Trai

  image

TRỌNG LƯỢNG (CARAT)

08:05:00 12/11/2013

Thông thường dùng đơn vị trọng lượng là Carat (1 carat = 1/5 gam )  và với độ chính xác của các cân trong phòng kiểm định đá quý có thể đạt độ chính xác tin cậy là 1/10 carat