1. Viện Đá Quý-Vàng và Trang Sức Việt

  image
 2. RuBy

  image
 3. SaPhia

  image
 4. Thạch Anh

  image
 5. Cẩm Thạch MYANMA

  image
 6. Đá Màu

  image
 7. Ngọc Trai

  image

CUTTING (ĐỘ CÂN ĐỐI)

07:58:00 12/11/2013

Nếu kể từ khi con người biết mài kim cương thô thành viên ngọc vào những năm đầu của thế kỷ thứ 14 cho đến nay công nghệ chế tác đã trải qua một chặng đường dài. Thoạt đầu chỉ có vài kiểu với số mặt trên một viên kim cương từ 36-47, ngày nay công nghệ hiện đại với kỹ thuật lazer và thiết kế bằng các phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính, con người có thể tự hào là muốn bao nhiêu mặt trên viên đá đều có thể  thực hiện được. Có điều là số lượng mặt chế tác được phải tôn tạo vẻ đẹp và phù hợp với kiểu chế tác. Thông thường tối thiểu phải mài cho được 57 mặt.Viên kim cương được mài nhiều mặt, có tên gọi " ánh mặt trời " ( brilliant ). Hay nói cách khác : viên "kim cương đa diện"; có thể là tròn, oval, quả trám, quả lê, trái tim, chữ nhật xéo góc (Xem hình 3 ).  

 

Độ cân đối HRD ( Hội đồng kim cương quốc tế )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí

xấu

tốt

rất tốt

tốt

xấu

góc mái (()

góc đáy (()*

< 26,90

<38,40

27-30,60

38,5-39,50

30,7-37,70

39,6-42,20

37,8-40,60

42,3-43,10

> 40,70

>43,2

mặt bàn (%()

> 71

70-67

66-53

52-51

<50

độ cao mái(%hc)(A)

< 8,5

9-10,5

11-16

16,5-18

>18,5

Chiều dày mép(F)

quá mỏng

rất mỏng

mỏng & TB

dày

quá dày

Độ sâu đáy (%hp)(D)

< 39,5

40-41

41,5-45

45,5-46,5

> 47

Mút đáy

. . .

. . .

nhọn-1,9%

2%-3,9%

>4%

Tổng độ sâu

< 52,9

53-55,4

55,5-63,9

64-66,9

> 67

 

 

H 2.-Phương pháp đánh giá độ cân đối viên kim cương đã chế tác.  

          Đối với viên đá 1-carat, lớn hơn thì góc tăng lên. Theo hình 2, độ cân đối mài đa diện tròn:Đường kính () tính từ mép này sang mép bên kia đo bằng mm, đường kính đó phụ thuộc vào trọng lượng viên đá, do vậy, nó cũng là tiêu chí định giá trị. Các số đo khác được chia cho đường kính (và chuyển thành số phần trăm như trong bảng của hình 2. Đánh giá độ chế tác theo các cấp xấu, tốt và rất tốt, theo ngôn ngữ thương trường quốc tế. Hiện nay các cấp chất lượng đó đang được xem xét để đưa vào tiêu chuẩn chất lượng ISO-9002.Các viên đá chế tác có hình quả lê,  quả trám, thuẫn ( oval) v.v.. có những tiêu chuẩn riêng.

 

Hình 3. Các kiểu chế tác của kim cương.

          Khi nói về kỹ thuật chế tác còn phải quan tâm đến độ bóng, độ xây xát, độ hoàn chỉnh. Trong lịch sử chế tác kim cương, kiểu chế tác của đầu thế kỷ 20 được xem là kiểu cũ, kiểu từ cuối thế kỷ 20 cho đến ngày nay  là kiểu mới, giữa hai kiếu đó gía chênh nhau nhiều lần nghiêng về phía kiểu mới ( xem hình 4).