1. Viện Đá Quý-Vàng và Trang Sức Việt

  image
 2. RuBy

  image
 3. SaPhia

  image
 4. Thạch Anh

  image
 5. Cẩm Thạch MYANMA

  image
 6. Đá Màu

  image
 7. Ngọc Trai

  image

CÔNG NGHỆ KIỂM ĐỊNH RUBY, SAPHIR VIỆT NAM VÀ PHÂN BIỆT CORINDON TỰ NHIÊN VỚI CORI

09:16:00 12/11/2013

Việt nam có ba vùng mỏ đá quí ruby saphir quan trọng đó là vùng mỏ Yên Bái (mỏ Lục Yên, Tân Hương, Trúc Lâu ), Nghệ An (mỏ Quỳ Châu) ở Miền  Bắc Việt nam và các mỏ phân bố ở khu vực Nam Trung bộ, liên quan với đá phun trào bazan tuổi Kainozoi (Miền Nam Việt nam ). Đá quý ruby saphir của hai khu vực này có những đặc điểm khác nhau và có những điểm đặc trưng riêng cho khu mỏ phản ánh điều kiện thành tạo khác nhau.

 

 

Một số đặc điểm tổng quát của ngọc Corindon cho từng vùng mỏ