1. Viện Đá Quý-Vàng và Trang Sức Việt

  image
 2. RuBy

  image
 3. SaPhia

  image
 4. Thạch Anh

  image
 5. Cẩm Thạch MYANMA

  image
 6. Đá Màu

  image
 7. Ngọc Trai

  image

NGỌC TRAI HÌNH CÂY NẤM

09:11:00 12/11/2013
Vào tháng 7 2012, Phòng kiểm định New York của Viện Ngọc học Hoa Kỳ có kiểm định một viên ngọc trai đặc biệt, nó có hình dạng một cây nấm với kích thước 26,99x17,90x7,25 mm.

 

Mushroom Pearl ( Ngọc trai hình cây nấm)

 Vào tháng 7 2012, Phòng kiểm định New York của Viện Ngọc học Hoa Kỳ có kiểm định một viên ngọc trai đặc biệt, nó có hình dạng một cây nấm với kích thước 26,99x17,90x7,25 mm.Ngoài ra nhìn dưới tán có thể thấy những sợi giống hệt cây nấm. Màu nâu càng làm cho viên ngọc trai càng giống cây nấm.

Phân tích dưới kính hiển vi phát hiện viên ngọc trai này có bề mặt tựa như mặt sứ có cấu trúc hình ngọn lửa trên đỉnh của tán nấm, dưới thân cũng vậy. Tại phần loe của cây nấm cũng như phần gốc còn thấy những dải màu cắt chéo cấu trúc ngọn lửa.

Phân tích bằng phổ Raman xác nhận các đỉnh của aragonite.

 

                                                                                   

 

                                                                                                                                             Akira Hyatt
                                                                                                                                          GIA, New York