1. Viện Đá Quý-Vàng và Trang Sức Việt

  image
 2. RuBy

  image
 3. SaPhia

  image
 4. Thạch Anh

  image
 5. Cẩm Thạch MYANMA

  image
 6. Đá Màu

  image
 7. Ngọc Trai

  image
Cách tính giá kim cương theo Rapaport

1. Tiêu chuẩn đánh giá một viên kim cương căn cứ vào tiêu chuẩn 4C:
Carat (Trọng lượng), Color (Màu sắc), Clarity (Độ tinh khiết), Cut (Dạng cắt).
Bảng giá thể hiện 3 trong 4 tiêu chuẩn trên là: Trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết và áp dụng cho viên kim cươngđạt tiêu chuẩn về kỹ thuật mài cắt.

* Tại bảng giá quy định:
1. Trọng lượng (Carat): Là hàng trên cùng (phần bôi đen).
Trọng lượng của viên kim cương (ĐVT là Carat(ct) trong khoảng từ .ct-…ct.
Ví dụ trên áp dụng cho viên kim cương có trọng lượng trong khoảng: 0,38ct đến 0,45ct.

2. Màu sắc (Color): Được thể hiện theo cấp độ từ cao tới thấp: D, E, F, G, H…L.

3. Độ tinh khiết (Clarity): Được thể hiện theo cấp độ từ cao tới thấp: IF, VVS1,VS2…I3

4. Ngày tháng bảng giá được ban hành.

Hướng dẫn cách tính:
- Bước 1: Đối chiếu trọng lượng của viên kim cương cần tính giá trùng với trọng lượng trong bảng Rapaport.
- Bước 2: Đối chiếu mầu sắc của viên kim cương cần tính giá trùng với mầu sắc trong bảng.
- Bước 3: Đối chiếu độ tinh khiết của viên kim cương cần tính giá trùng với độ tinh khiết trong bảng.
- Bước 4: Đối chiếu cột ngang (độ tinh khiết) và cột dọc (cấp độ màu) để tìm giá/carat (ct) của viên kim cương cần tính (đơn vị tính trong bảng giá quy định là 100USD/carat (ct).

* VD: Muốn tính giá một viên kim cương là 0,448ct, màu G, độ tinh khiết VVS1, cách tính như sau:

1. Trọng lượng của viên kim cương là 0,448 carat nằm trong khoảng (.38 – .45ct).
2. Đối chiếu cấp độ màu của viên kim cương là màu G ứng với bảng.
3. Đối chiếu độ tinh khiết của viên kim cương là VVS1 ứng với bảng.
4. Đối chiếu màu sắc và độ tinh khiết của viên kim cương thì có giá là 33.
Cách tính giá viên kim cương: 33 x 100 USD x 0,448 ct = 1478 USD.
Quy đổi ra tiền VNĐ: 1478 USD x 15,930 (tỷ giá tại thời điểm tính giá) = 23 544 540 VNĐ

Vậy giá của viên kim cương là: 23 544 540 VNĐ.